02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoznali smo največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Radovedno smo prisluhnili njegovemu življenjepisu, ki ga je zaznamovalo veliko zanimivih podrobnosti. Otroci so ves teden listali po njegovih delih, prisluhnili so branju pesmi od lepe Vide, ogledali so si igro Povodni mož, ustvarjali portrete s svinčnikom ter spoznavali simbole, ki predstavljajo našo državo, izdelali plakat, poslušali slovensko himno… Bilo je zanimivo in poučno.

Dostopnost