02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Izpis otroka iz vrtca

Otroka, ki ga želite izpisati iz vrtca, morate odjaviti najmanj 15 dni pred dejanskim izstopom. 

Dostopnost