02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Vrste programov

Dnevni program se izvaja od ponedeljka do petka, traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldan. V oddelke dnevnega programa so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje pri ZRS za šolstvo. Tem otrokom je nudena dodatna strokovna pomoč, število otrok v oddelku pa je praviloma zmanjšano.

Dostopnost