02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Predšolski program

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (iz zakona o vrtcih, 4. člen):

razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje in sodelovanje v skupinah

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja

negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi pisanja

spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja

posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja

spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja

razvijanje sposobnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za življenje


Programi v vrtcu so prilagojeni razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih

Dostopnost