02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Podlehnik z enoto vrtca

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Podlehnik z enoto vrtca:

Osnovna šola Podlehnik za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenuje Primoža OBREHTA, univ. dipl. prav., zaposlenega na delovnem mestu pravnik v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, ki je dosegljiv preko elektronske pošte primoz@czpp.si in telefonski številki 08 2059604.

GDPR – informacije posameznikom

Dostopnost