02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Začetek obiskovanja vrtca

Otroci začno obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob podpisu Pogodbe o vključitvi otroka v vrtec. Le to podpišejo starši in vrtec. Pred vstopom morate z otrokom opraviti zdravniški pregled, ob vstopu pa predložiti zdravniško potrdilo, da za vključitev otroka v vrtec ni zdravstvenih ovir.

Dostopnost