02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Poslovni čas in organizacija dela

Osnovne dnevne programe v enotah izvajamo v času od 6.00 do 16.30 ure.

Odpiralni čas, čas dežurstev in urnike strokovnih delavcev oblikujemo na osnovi potreb staršev po varstvu otrok, izraženih na vpisnih listih, na osnovi spremljanja prihodov in odhodov otrok v vrtec, na osnovi sprememb potreb otrok po počitku in morebitnih drugih vplivih, ki jih prepoznamo kot pomembne.

Otrok je v okviru poslovalnega časa vrtca prisoten v vrtcu največ 9 ur dnevno.

 

Dostopnost