02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Vpis

Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši dobijo na upravi vrtca. Kadar je vlog za sprejem več, kot je predvidenih prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Komisija običajno odloča o sprejemu v mesecu maju za sprejem s 1. septembrom oz. z začetkom šolskega leta.

Dostopnost