02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Kadrovska razporeditev

UPRAVA (ravnatelj, pomočnik ravnatelja), STROKOVNA SLUŽBA, SVETOVALNA SLUŽBA, ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK
Ravnatelj dr. Dejan KOPOLD
Pomočnica ravnatelja Anita MALOVIČ
Svetovalni delavec – pedagoginja Anita MALOVIČ
Strokovni delavec – organizator Zdravstveno-preventivna in higienska dejavnost (ZPH) Dragica ŠEGULA
Strokovni delavec – organizatorka prehrane Dragica ŠEGULA
Računovodski delavec Zlatka Repič – Mari Kobe s. p.
Administrativni delavec Mari Kobe – Mari Kobe s. p.

STROKOVNE DELAVKE ZA NEPOSREDNO DELO V ODDELKIH

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK
Vzgojiteljice predšolskih otrok

Karmen TOPLAK

Simona LORENČIČ

Simona GOLOB

Tamara LAH

Pomočnice vzgojiteljice

Vanja FEGUŠ

Janja BRODNJAK

Jožica BER

Marija DREVENŠEK

Amanda ZAJŠEK

TEHNIČNI DELAVCI

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK
Kuharica Jožefa PERNAT
Kuharica Ana SOVINC
Hišnik Stojan KOJC
Čistilka in perica Vesna DAJNKO
Čistilka in perica Marija VINKO

Dostopnost