02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Splošne informacije

PODATKI O VRTCU PODLEHNIK

Vrtec Podlehnik pri Osnovni šoli Podlehnik  je samostojni javni zavod.

Ustanovitelj zavoda je Občina Podlehnik.

Vrtec Podlehnik pri OŠ Podlehnik

Podlehnik 7/a

2286 Podlehnik

tel. 02/795 31 00 – tajništvo

tel.: 02/ 795 31 00 – ravnatelj: dr. Dejan Kopold

tel.: 02/795 31 03 – pomočnica ravnatelja za vodenje enote vrtca: Anita Malovič, univ.dipl.ped. in soc.

tel.: 02 795 31 07 – računovodstvo: Blanka Abraham

tel.:02 795 31 03 – svetovalna služba: Anita Malovič

tel.: 02 795 31 08 – zbornica vrtca

fax : 02/ 795 31 05

 

Dostopnost