02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Okvirni urnik obrokov

Zajtrk ob 8:15

 

Dopoldanska malica: ob 10:00

 

Kosilo ob 11.00 do 11.30

Popoldanska malica ob 14:30 – 14:00

Za otroke, ki na podlagi mnenja zdravnika specialista potrebujejo posebno prehrano, pripravljamo dietne obroke.

Tedenski jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah  vrtca.

Dostopnost