02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

PONOVNO UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ZA NASLEDNJE LETO

 

SPOŠTOVANI!

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, PONOVNO

oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje leto. Dosedanje odločbe o

znižanem plačilu vrtca se namreč z 31. 12. 2013 iztečejo, s tem pa s 1.1.2014 preneha pravna

podlaga za pravico do znižanega plačila vrtca in za izstavitev računov v naslednjem letu.

Starši, ki so že upravičenci do znižanega plačila vrtca (imajo izdano odločbo) in jo želijo

v naslednjem letu podaljšati, lahko oddajo vlogo na predpisanem obrazcu »Vlogo za

PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka /subvencije vrtca.

Obrazci vlog so objavljeni na osnovni spletni strani Ministrstva za delo, družino. socialne

zadeve in enake možnosti, na portalu E-uprava in na spletnih straneh CSD-jev, lahko pa se

kupijo tudi v knjigarnah.

Dostopnost