02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Ogledali smo si korantijo. Bilo je prav zabavno.

 

Trarara, hopsasa, pustne smo šeme, …

 

 Jaz in moja družina.

 

Na poskusu bomo opazovali, kako raste roža. 

 

Poigravanje z žogo.

 

Priprave na nastop.

 

Obiskala sta nas prav posebna gosta.

Dostopnost