02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V torek, 9. februarja,  bomo z vrteškimi otroci sodelovali pri pustni povorki ter pokopu pusta.  Gre za staro, haloško tradicijo, zato smo mnenja, da je prav, da otroci v njej sodelujejo.

Zaželjeno je, da otroci v torek pridejo oblečeni v pustne maske, saj bomo ves dan namenili pustnim norčijam.

Po pustnem rajanju se bomo z otroki ob 14.30 uri udeležili pustne povorke po Podlehniku in kasneje še tradicionalnega pokopa pusta pred krajevno dvorano. Za varnost vseh udeleženih v povorki ter na pokopu pusta je zagotovljeno z zaprtjem ceste v smeri krajevne dvorane.

Otroci iz prve starostne skupine (ZVEZDICE) se bodo pustne povorke udeležili samo v spremstvu staršev, otroci  iz druge in tretje starostne skupine (SONČKI IN LUNICE), pa se bodo povorke udeležili skupaj s svojimi vzgojiteljicami. Če pa starši v tem času niste zadržani, pa je vaša prisotnost v povorki več kot dobrodošla.

Zaradi zagotovitve varnosti otrok nam sporočite tudi, ali boste Vašega otroka po končanih dejavnostih pokopa pusta (predvidoma ob 15.30 uri) odpeljali domov sami ali pa se bo v spremstvu vzgojiteljic vrnil v vrtec, kjer ga boste vi prevzeli.

 

Anita Malovič, l. r.                                                                                                                                dr. Dejan Kopold, l. r.

pomočnica ravnatelja za vodenje enote vrtca                                                                                  ravnatelj OŠ Podlehnik,

 

IZJAVA

 

s katero starši otroka _______________________________________________  iz_______________ skupine

 

*ustrezno  obkrožite

  1. izjavljamo, da bo moj otrok na pustni torek ostal doma;
  2. se ne bo udeležil pustne povorke in bo ostal v varstvu v vrtcu;
  3. izjavljamo, da se bo moj otrok pustne povorke udeležil v spremstvu staršev;
  4. d) izjavljamo, da se bo moj otrok udeležil povorke v spremstvu vzgojiteljic;
  5. e) izjavljamo, da bomo otroka prevzeli v vrtcu/ iz povorke (ustrezno obkrožite);

 

Podlehnik, _______________                                Podpis staršev: ___________________________________________

Dostopnost