02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Osnovna šola Podlehnik, Podlehnik 7a, 2286 Podlehnik, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO)

objavlja

JAVNI RAZPIS
novincev v vrtec Podlehnik pri OŠ Podlehnik
za šolsko leto 2016/2017

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo javni vpis novincev za novo šolsko leto 2016/2017 potekal od 7. 3. 2016 do 30. 4. 2016 od 8. do 15. ure v pisarni šolske svetovalne službe ali tajništvu Osnovne šole Podlehnik.

Vloge za sprejem otroka v vrtec lahko dobite na spletni strani vrtca Podlehnik (sekcija DOKUMENTI) ali na sedežu šole Podlehnik.  Vlogo za sprejem otroka lahko oddate po pošti, v šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole.

Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!

UPRAVA VRTCA PODLEHNIK

Dostopnost