02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V petek, 25.3.2016, je bilo v vrtcu nadvse zanimivo. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so otrokom odigrale čudovito lutkovno predstavo z naslovom Živalski prepir, za katero so sceno in lutke izdelale same.

 

Otroci so pozorno spremljali predstavo in na koncu navdušeno ploskali.

Dostopnost