02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Naš vrtec sodeluje pri projektu Simbioza giba, ki povezuje različne generacije. Zavedamo se, da šport in rekreacija omogočata kvalitetnejše življenje, ne glede na starost.

V ta namen smo povabili v vrtec babice in dedke, da smo se  skupaj razgibali in si popestrili dan s športnimi igrami.

 

Dostopnost