02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Uspelo nam je. Sonce smo med nas privabili z najlepšimi slovenskimi slikanicami. Knjižni junaki so se ves teden družili z nami in se ob nas na različne načine in skozi različna področja kratkočasili. Bili so naša spodbuda za likovno, plesno, gibalno izražanje, popeljali so nas v svet besed in preko njih smo spoznavali naravo. Nastali so različni izdelki, katere smo razstavili v avli našega vrtca. Izdelkom smo pridružili še izbor najlepših slovenskih slikanic ter pripravili razstavo ob 100. obletnici prve slovenske slikanice Martin Krpan. Otvoritev razstave so si ogledali tudi naši prijatelji iz šole.

Dostopnost