02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V ponedeljek, 6. 11. 2017, smo v času rednih govorilnih ur gostili izjemno predavateljico dr. Zdenko Zalokar Divjak, ki nam je predavala o vzgoji za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov.

Za sabo ima čez petintrideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Njeno delo zajema več kot 240 strokovnih člankov, šest samostojnih knjig in več priročnikov.

V svojem predavanju je predvsem poudarila, da s popustljivo vzgojo otrokom prej škodimo kot koristimo.

Dostopnost