02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Prvi jesenski dan smo v našem vrtcu obeležili tako, da smo si ogledali glasbeno pravljico Pozabljena buča v izvedbi strokovnih delavk. Zgode in nezgode male miške so nas zelo zabavale.

Letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svojimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti: otroci so se z naravnimi plodovi igrali in ustvarjali, jih barvali in odtiskovali ter urili svoje finomotorične spretnosti.

Ali ste vedeli, da gozdni škratki barvajo jesensko listje na drevesih? Ja, …  Zato smo v gozdu pozorno opazovali drevesa in listke ter se trudili, da bi opazili kakšnega škratka slikarja. Kdo ve, mogoče ga srečamo ….

Dostopnost