02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Narava nas je bogato obdarila s svojimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti ob prihodu jeseni. Zato smo letošnjo jesen v našem vrtcu obeležili z jesensko pravljico VEVERIČINA SKRIVNA SHRAMBA. Otroci so skozi zgodbo spoznali jesenske pridelke in naravne plodove. S sadovi jeseni so se  igrali in poustvarjali.  Preizkusili so se v ličkanju in luščenju koruze. Preko naravnih materialov so otroci urili svoje finomotorične spretnosti in poglabljali svoje čutno doživljanje.

Dostopnost