02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V mesecu oktobru, ki je že dolga leta tradicionalni mesec požarne varnosti, smo se posvetili tudi področju požarne varnosti.

V tem mesecu smo z otroki vseh starostnih oddelkov izpeljali evakuacijsko vajo. Veliko časa smo posvetili pogovoru o gasilcih, njihovih nalogah, odgovornosti itd. Prav tako so nas obiskali gasilci PGD Podlehnik ,nam razkazali svoje avtomobile, njihovo opremo, prikazali načine gašenja in nas opozorili, da za požarno varnost skrbimo vsi!

Dostopnost