02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V vrtcu Podlehnik smo tudi letos izpeljali tradicionalen slovenski zajtrk. Dolgoročni cilj projekta je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja okolja in zdravja populacije.
Z zajtrkom in hrano nasploh sta povezana tudi bonton in lepo obnašanje pri mizi ter navajanje otrok na kulturo uživanja zdrave hrane.
Ob tradicionalni hrani (kruh, maslo, med in jabolka), smo zajtrk popestrili s predstavitvijo o pridelavi mleka in mlečnih izdelkov, na koncu pa smo si ogledali tudi kratki film o predelavi mleka.
Pri zajtrku se nam je za kratek čas pridružil tudi ravnatelj osnovne šole g. dr. Dejan Kopold in župan občine Podlehnik, g. mag. Sebastian Toplak.

Dostopnost