02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje smo slovenski vrtci v petek, 8. 5. 2020 prejeli navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca z 18. majem 2020.

Ob odprtju moramo v vrtcih pri delu upoštevati zelo stroge ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) “Priporočila za izvajanje predšolske vzgoje v času epidemije COVID -19” in priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene in otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, priporočila za prihod na in odhod iz vrtca ter druga priporočila.

Ukrepi NIJZ so za organizacijo dela zelo zahtevni, zato moramo v vrtcu Podlehnik pridobiti podatke o tem, kateri starši boste v vrtec pripeljali otroke, da bomo lahko za prisotne otroke zagotovili čim bolj varno in spodbudno okolje.

V ta namen potrebujemo s strani staršev izpolnjeni sledeči dve izjavi:

Ponovna prijava v vrtec – odprtje 1

Priloga-2 – VRTEC – vrnitev v vrtec

 

Dostopnost