02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se z dnem 18. 5. 2020, odpirajo vrata vrtca. V nadaljevanju vam posredujemo vse pomembne informacije. Prosimo, da jih skrbno preberete.

NAVODILA STARŠEM V ČASU izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 za Vrtec Podlehnik (veljajo in se uporabljajo od 18. 5. 2020 do preklica ali sprememb)

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da otroci ostanejo doma, če obstaja možnost varstva. V VRTEC SME LE ZDRAV OTROK.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužbe. Popolne varnosti ni.

Pomembno je, da se držimo splošnih navodil NIJZ:

  • Pogosto in temeljito umivanje in razkuževanje rok.
  • Higiena kašlja in kihanja.
  • Vzdrževanje primerne razdalje (1,5 do 2 m).
  • Z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza.
  • Uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih (vzgojiteljice v komunikaciji s starši in drugimi odraslimi).

 

NAVODILA, KI SO SPECIFIČNA ZA NAŠ VRTEC

TEDENSKO SPOROČAJTE PRISOTNOST OTROKA: vsako sredo napišite prijavo oz. odjavo, ki jo boste našli v predprostoru vrtca ali pa na spletni strani vrtca in ga pošljete v tajništvo vrtca ali pomočnici ravnatelja za vodenje vrtca ga. Aniti Malovič ali preko elektronske pošte vzgojiteljici.

OTROKU PRIPRAVITE NAHRBTNIK (v nahrbtniku naj bodo rezervna oblačila, vrečka za morebitna umazana oblačila in ninica za spanje, če jo otrok potrebuje ).

OTROK V VRTEC NAJ NE PRINAŠA HRANE, IGRAČ IN KNJIG OD DOMA (razen ninice za spanje in dude, v kolikor le-te otrok potrebuje).

V primeru, da otrok zboli, naj ostane doma. Prosimo vas, da vzgojiteljici še isti dan sporočite razlog odsotnosti.

Otroka naj v vrtec pripelje in pride po njega le ena odrasla oseba, priporočljivo je, da je to oseba iz istega gospodinjstva.

Odpiralni čas vrtca  se prilagaja glede na potrebe staršev.

VSTOP V VRTEC

je dovoljen le staršu, ki otroka pripelje oz. pride ponj, otrokom in zaposlenim.

V vrtec boste z otrokom vstopali posamično. V garderobi se lahko naenkrat zadržujejo 3 odrasli z otroci.

Odrasli vstopate v vrtec z zaščitno masko in pri vstopu v vrtec obvezno razkužite roke (razkužilo bo na razpolago).

Otroka pospremite do njegove garderobe, kjer se preobuje in sleče/obleče.

Starši nahrbtnik odložite v njemu namenjen prostor v garderobi.

Otroka pospremite do vrat igralnice, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica.

Do vzgojiteljice, drugih staršev in otrok vzdržujte ustrezno razdaljo (1,5 do 2 m).

Otrok si bo ob vstopu v igralnico takoj umil roke.

V VRTCU SE NE ZADRŽUJTE PREDOLGO IN OHRANJAJTE PRIMERNO RAZDALJO DO DRUGIH PRISOTNIH (1,5 DO 2M).

Glede na to, da pogovornih ur v tem času ne bomo izvajali, boste informacije z vzgojiteljicami lahko izmenjali preko elektronske pošte ali po telefonu.

ODHOD IZ VRTCA

Smiselno se uporabljajo navodila kot ob prihodu v vrtec.

POSEBEJ VAS PROSIMO, DA SE Z OTROKI NE ZADRŽUJETE PREDOLGO NA HODNIKIH, NA DVORIŠČU IN NE NA IGRALIH. UPORABA IGRAL JE DO NADALJNJEGA PREPOVEDANA ZA VSE.

POSKUSITE OTROKOM RAZLOŽITI, DA SE NAJ PO POTI DO/IZ GARDEROBE PO NEPOTREBNEM NE DOTIKAJO NOBENIH POVRŠIN (sten, stenskih in drugih igral, omar, slik, vrat, miz, stolov,…).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Anita Malovič,  pomočnica ravnatelja za vodenje vrtca
dr. Dejan Kopold,  ravnatelj

 

 

Dostopnost