02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

SPOŠTOVANI STARŠI!

Iz Okrožnice Ministrstva za šolstvo, ki smo jo dobili dne 28. 5. 2020, je razvidno, da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

V tretjem interventnem ukrepu za omilitev in odpravo epidemije, je predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca.  Starši, ki se bodo iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačen.

Če bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni. Pomembno je, da so starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo.

Veseli smo, da se zdravstvena situacija v državi umirja in veselimo se skupnega druženja v vrtcu.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Anita Malovič, pomočnica ravnatelja za vodenje vrtca                                                                                                     

dr. Dejan Kopold, ravnatelj

Dostopnost