02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

SPOŠTOVANI STARŠI!

Podajamo vam nekaj koristnih informacij, da bo začetek obiskovanja vrtca za vas in vašega otroka potekal brez težav.

Glede na število podpisanih pogodb vam sporočamo, da bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali program predšolske vzgoje v štirih oddelkih,  in sicer:

  • dva heterogena oddelka prve starostne skupine otrok,
  • dva heterogena oddelka druge starostne skupine otrok.

Odpiralni čas vrtca bo od 5.30 ure zjutraj do 16.30 ure popoldne, otroci novinci potrebujejo ob vstopu v vrtec zdravniško spričevalo, ki vam ga izda otrokov osebni zdravnik in ga v vrtec dostavite v prvih dneh obiskovanja vrtca. Otroci naj bodo v vrtcu obuti v copate, ki ne drsijo in jih starši nabavite sami, za boljše počutje otroka v vrtcu je potreben tudi nahrbtnik, v katerem  naj bodo rezervna oblačila in plenice, če jih otrok potrebuje. Posteljnino otroci dobijo v vrtcu. Starši lahko  izkoristite načelo postopnosti pri uvajanju otroka na vrtec. Priporočamo postopno uvajanje (prve dni obiskovanja krajši čas, nato se čas bivanja v vrtcu podaljšuje v skladu z obnašanjem otroka).

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da v vrtec sme le zdrav otrok.  Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužbe. Popolne varnosti ni. Pomembno je, da se držimo splošnih navodil NIJZ:

  • Pogosto in temeljito umivanje in razkuževanje rok.
  • Higiena kašlja in kihanja.
  • Vzdrževanje primerne razdalje (1,5 do 2 m).
  • Z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza.
  • Uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih (vzgojiteljice v komunikaciji s starši in drugimi odraslimi).

VSTOP V VRTEC je dovoljen le staršu, ki otroka pripelje oz. pride ponj, otrokom in zaposlenim.

V vrtec boste z otrokom vstopali posamičnoV garderobi se lahko naenkrat zadržujejo 3 odrasli z otroci.

Odrasli vstopate v vrtec z zaščitno masko in pri vstopu v vrtec obvezno razkužite roke (razkužilo bo na razpolago).

Otroka pospremite do njegove garderobe, kjer se preobuje in sleče/obleče.

Starši nahrbtnik odložite v njemu namenjen prostor v garderobi.

Otroka pospremite do vrat igralnice, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica.

Do vzgojiteljice, drugih staršev in otrok vzdržujte ustrezno razdaljo (1,5 do 2 m).

Otrok si bo ob vstopu v igralnico takoj umil roke.

V VRTCU SE NE ZADRŽUJTE PREDOLGO IN OHRANJAJTE PRIMERNO RAZDALJO DO DRUGIH PRISOTNIH (1,5 DO 2M).

Glede na to, da pogovornih ur v tem času ne bomo izvajali, boste informacije z vzgojiteljicami lahko izmenjali preko elektronske pošte ali po telefonu.

ODHOD IZ VRTCA

Smiselno se uporabljajo navodila kot ob prihodu v vrtec.

Posebej vas prosimo, da se z otroki ne zadržujete predolgo na hodnikih, na dvorišču in ne na igralih. Poskusite otrokom razložiti, da se naj po poti do/iz garderobe po nepotrebnem ne dotikajo nobenih površin (sten, stenskih in drugih igral, omar, slik, vrat, miz, stolov,…).

O načinu izvedbe skupnega roditeljskega sestanka boste starši obveščeni naknadno.

Dostopnost