02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši,

obveščam Vas, da je za otroke našega oddelka 1. starostnega obdobja – skupine ZVEZDICE, (vzgojiteljica Karmen Toplak in pomočnica vzgojiteljice Vanja Feguš) odrejena karantena iz razloga pojava potrjene okužbe s COVID-19 znotraj tega oddelka.

Vse potrebne podatke smo že posredovali na NIJZ, ki bo neposredno obveščal Vas starše in Vam posredoval tudi vsa nadaljna navodila.

Zaradi višje sile – odrejene karantene – se program za otroke tega oddelka ne bo izvajal do izteka karantene, katere iztek določi NIJZ. Starši ste za čas odrejene karantene opravičeni plačila vrtca.

Vsi ostali oddelki v vrtcu Podlehnik zaenkrat nadaljujejo z vzgojno izobraževalnim programom v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Ob morebitnem pojavu novih primerov okužbe v oddelku našega vrtca, epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.

Po navodilu NIJZ sorojenci otrok, ki so v karanteni hodijo normalno v vrtec ali šolo.

Prosimo vas, da še naprej upoštevate vse sprejete higienske ukrepe ter spremljate počutje in zdravje vas ter vaših otrok.

V primeru dodatnih vprašanj ali morebitnih dilem se prosim obrnite na nas.

Hvala za razumevanje ter sodelovanje.

V želji, da vsi ostanemo zdravi, Vas vse prav lepo pozdravljam.

Dostopnost