02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši,

žal Vas moramo ponovno obvestiti o karanteni enega oddelka v vrtcu Podlehnik. Tako moramo za otroke našega oddelka 1. starostnega obdobja – skupine MAVRICE, (kjer delujeta vzgojiteljica Simona Lorenčič in pomočnica vzgojiteljice Janja Brodnjak) odrediti karanteno iz razloga pojava potrjene okužbe s COVID-19 znotraj tega oddelka.

Zaradi višje sile – odrejene karantene (od petka, 23. 10. do vključno sobote, 31.10.2020) – se program za otroke tega oddelka ne bo izvajal do izteka karantene (do petka, 30. 10. 2020). Starši ste za čas odrejene karantene opravičeni plačila vrtca.

Protokol glede izdajanja potrdil o karanteni se še usklajuje med vladnimi organizacijami, potrdila bodo na NIJZ začeli izdajati po uveljavitvi po sprejetju zakona ZZUOOP in bodo veljala tudi za nazaj.

Vsi ostali oddelki v vrtcu Podlehnik zaenkrat nadaljujejo z vzgojno izobraževalnim programom v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Ob morebitnem pojavu novih primerov okužbe v oddelku našega vrtca, epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.

Po navodilu NIJZ sorojenci otrok, ki so v karanteni hodijo normalno v vrtec ali šolo.

Prosimo vas, da še naprej upoštevate vse sprejete higienske ukrepe ter spremljate počutje in zdravje vas ter vaših otrok.

V primeru dodatnih vprašanj ali morebitnih dilem se prosim obrnite na nas.

Hvala za razumevanje ter sodelovanje.

V želji, da vsi ostanemo zdravi, Vas vse prav lepo pozdravljam.

Dostopnost