02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši!

Vlada Republike Slovenije je včeraj, dne 22. 10. 2020, objavila, da se od ponedeljka, 26. 10. 2020, zapirajo prav vsi slovenski vrtci. Izjema od tega je le, če starši nimajo možnosti zagotovitvi drugačne oblike varstva.

Dostopnost