02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že jubilejni, deseti po vrsti. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Glede na epidemiološke razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne bo izvedel po šolah in vrtcih kot v preteklih letih, temveč bo pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi Dneva slovenske hrane tudi na način zajtrkovanja doma z izbranimi živili, in sicer kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom.

Zajtrka kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega obroka za otroke šole in vrtca zaradi razmer ne bomo pripravljali, zato smo se odločili, da 20. novembra pri pouku na daljavo v okviru učnega procesa v razredu del šolske ure oziroma drugih dejavnosti namenimo Dnevu slovenske hrane in Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku ter pomenu rednega zajtrkovanja.

Na naši šoli smo se tako odločili, da bomo v okviru tega dne ter projektov Zdrava šola in Mladim se dogaja izvedli dan dejavnosti – naravoslovni dan za vse učence naše šole. Z otroki bomo izvedli različne aktivnosti z naslednjimi vsebinami: pomembnost uživanja lokalno predelane hrane, pomembnost zajtrka v prehrani ter kultura prehranjevanja, skrb za telesno in duševno zdravje….

Za otroke našega vrtca bomo kljub vsemu pripravili tradicionalni slovenski zajtrk ob katerem bodo s pomočjo zaposlenih potekale aktivnosti s področja zdravja.

Učiteljici Dragica Šegula in Mateja Sakelšek, organizatorki vrtčevske in šolske prehrane

Dostopnost