02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši,

žal Vas moramo ponovno obvestiti o karanteni enega oddelka v vrtcu Podlehnik. Tako moramo za otroke našega oddelka 2. starostnega obdobja – skupine SONČKI, (kjer delujeta vzgojiteljica Simona Golob in pomočnica vzgojiteljice Jožica Ber) odrediti karanteno iz razloga pojava potrjene okužbe s COVID-19 znotraj tega oddelka.

Zaradi višje sile – odrejene karantene se program za otroke tega oddelka ne bo izvajal do izteka karantene.

V primeru dodatnih vprašanj ali morebitnih dilem se prosim obrnite na nas.

Hvala za razumevanje ter sodelovanje.

V želji, da vsi ostanemo zdravi, Vas vse prav lepo pozdravljam.

Dostopnost