02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

SPOŠTOVANI STARŠI!

Pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Podlehnik v 23. členu govori o izpisu otrok iz vrtca.

Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.

Izpis otrok iz vrtca (obrazec Izpisnica iz vrtca):

Starši  lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu izpolnijo in podpišejo na šoli najmanj 30 dni pred želenim datumom izstopa (oddajo tudi starši otrok, ki jeseni vstopajo v šolo).

Rezervacija (obrazec Začasna odjava):

Prav tako starši lahko enkrat letno uveljavljajo rezervacijo v primeru neprekinjene odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo so dolžni pisno napovedati najkasneje 30 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo so dolžni plačevati 50% njim določenega plačilnega razreda po odločbi o znižanem plačilu vrtca.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Podlehnik  po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,  lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Oba obrazca najdete na spletni strani vrtca pod zavihkom Dokumenti ali pa pri strokovnih delavkah vrtca.

Hvala za razumevanje,                       

Anita Malovič, pomočnica ravnatelja za vodenje enote vrtca

Dostopnost