02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Tudi v vrtcu Podlehnik smo v petek, 11. 6. 2021, izpeljali tradicionalni slovenski zajtrk. Izvolite nekaj utrinkov s tega dne…

Dostopnost