02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Mesec september z vetrom zapleše
in mavričnim otrokom laske počeše,
malo poskočno, malo igrivo,
malo za šalo in nagajivo.
Skupaj se igramo in prepevamo,
prav lepo se imamo.

Simona in Marjeta

Dostopnost