02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši in drugi obiskovalci!

Obveščam Vas, da smo v Osnovni šoli Podlehnik – enoti vrtca, od 29. 8. 2022 dalje, ponovno dosegljivi na vseh znanih telefonskih številkah zavoda, saj se gradnja v zavodu postopoma zaključuje.

Lep pozdrav,
Dejan Kopold

Dostopnost