02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši!

Septembrski dnevi se kar vrstijo in že je pred vrati 16. september 2022, ko pričnemo z izvajanjem aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti. Te bodo trajale vse do četrtka, 22.9.2022. Letošnje leto ETM poteka pod sloganom: TRAJNOSTNO POVEZANI.
V tem času, med 16. in 22. septembrom, Vas zato vljudno vabimo, da pridete z otrokom v vrtec peš in nam pomagate pri ozaveščanju naših najmlajših o škodljivih posledicah motoriziranega prometa, ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganje za številne neljube učinke. Avtomobile lahko pustite parkirane na bližnjih parkiriščih v okolici vrtca (parkirišče pri Žeraku, parkirišče pri gasilskem domu, parkirišče ob policijski postaji) in del poti z otrokom prehodite.

V tem tednu bodo tudi aktivnosti v vrtcu oblikovane tako, da bodo vabile h gibanju na svežem zraku, aktivnem preživljanju prostega časa, varovanju okolja in ozaveščanju o spreminjanju potovalnih navad. ETM začenjamo z gledališko predstavo gledališča KU KUC z naslovom Črtek v mestu.

Hvala, ker boste s svojim sodelovanjem vzgled našim najmlajšim.

Kolektiv vrtca

Dostopnost