02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V mesecu septembru smo v vrtcu Podlehnik obeležili Evropski teden mobilnosti, ki je v letošnjem letu potekal pod sloganom: Trajnostno povezani. V času med 16. in 22. septembrom 2022 smo si prizadevali zmanjšati avtomobilski promet v okolici vrtca, zato smo se v vrtec odpravili na trajnostni način: peš, s kolesom ali javnim prevozom. ETM je bil obarvan z različnimi aktivnostmi v vrtcu, ki so bile oblikovane na način, da so otroke spodbujale h gibanju na svežem zraku, aktivnem preživljanju prostega časa, varovanju okolja in ozaveščanju o spreminjanju potovalnih navad. Nekaj utrinkov…

Hvala vsem, ki ste s svojim trajnostnim načinom prihoda v vrtec bili vzgled našim najmlajšim!

Zapisala: Tamara Lah

Dostopnost