02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

otroci (tisti, ki so želeli) so lahko doživeli vlogo kurenta na “lastni koži”. In…ugotovili, da pa zvonci vseeno niso tako lahki 😅

Kratek utrinek v prilogi.

Lep pustni teden

Simona Golob

Dostopnost