02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši!

Z velikim veseljem Vas lahko obvestim, da je Občinski svet Občine Podlehnik sprejel nove cene vrtca, veljavne od 1. 5. 2023.

Nove, ekonomske, cene so sledeče:

  1. starostno obdobje: 594,93 €
  2. starostno obdobje: 495,72 €

dr. Dejan Kopold, ravnatelj

Dostopnost