02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V mesecu maju smo se, najstarejši otroci in vzgojiteljici vrtca Podlehnik iz skupin Oblački in Lunice, odpravili v vrtec v naravi. Obiskali smo CŠOD Štrk v Spuhlji, kjer smo preživeli čudovite skupne trenutke. Dnevi so bili prepleteni z različnimi
aktivnostmi preko katerih smo spoznavali travnik, travniške bilke, žuželke, gozd, se učili orientacije v okolju, se preizkušali v različnih športnih aktivnostih, doživeli nočni pohod in podrobno spoznali kurenta. Za nekatere otroke je bilo bivanje izven domačega okolja prva tovrstna izkušnja. Otroci so pokazali veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Izkušnja vrtca v
naravi je bila za vse nas neprecenljiva in nam bo ostala v lepem spominu.

Tamara in Simona

Dostopnost