02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani,

obveščamo Vas, da so v času šolskih počitnic tudi letni dopusti zaposlenih v zavodu. Temu primernu je telefonska dosegljivost tekom poletnih mesecev močno omejena. Smo pa praktično ves čas dosegljivi po elektronski pošti na elektronskem naslovu tajnistvo@sola-podlehnik.si .

Hvala za razumevanje!

Dostopnost