02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

V skupini Zvezdice in Mavrice smo tudi letos sodelovali v projektu Z igro do prvih turističnih korakov, ki je turistični projekt, v okviru katerega otroci v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Letošnja rdeča nit projekta je »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem«.

Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot turizem sprostitve ali rekreacije in kot takšnega smo ga izpeljali in doživeli v našem vrtcu in širši okolici. Namen je bil otroke in širšo okolico spodbuditi h gibanju in raziskovanju v svojem kraju. Otroci razvijajo čut za naravo, osvajajo načine gibanja, ki ohranjajo dobro počutje.

Dostopnost