02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da smo šole in vrtci danes, 10. 8. 2023, prejeli dopis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v katerem nas obveščajo, da je Državni zbor dne 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi naravnih nesreč, kateri bo objavljen v naslednji številki Uradnega lista Republike Slovenije.

Zakon, kot začasen ukrep za odpravo posledic naravnih nesreč, določa tudi, da je 14. avgust dela prost dan.

Dne 14. 8. 2023 so tako šole in vrtci zaprti.

Ker pa je nov prost dan mišljen kot dan solidarnosti in bodo na ta dan v okoljih, ki so jih prizadele poplave, potekale aktivnosti za odpravo posledic poplav, se lahko vrtci, če je to potrebno, z Občino dogovorijo o obliki oziroma načinu nudenja varstva otrok za ta dan.

Če starši na ta dan potrebujete varstvo otrok ter imata oba starša potrdilo delodajalca oz. organizacije, ki dokazuje upravičeno prisotnost na delovnem mestu ali dela/ta na področju solidarnostnega dela in sta s tem upravičena do varstva otroka v vrtcu, nas prosim, najkasneje do jutri, petka 11. 8. 2023, do 11. ure, o tem obvestite na elektronski naslov tajnistvo@sola-podlehnik.si in zraven pripišite telefonsko številko, da se Vam oglasimo.

Dostopnost