02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Spoštovani starši otrok vrtca!

Novo šolsko leto 2023/2024 se pričenja v tem tednu, zato Vas že sedaj vljudno vabimo na naše prvo skupno srečanje. Vabimo Vas na prvi skupni roditeljski sestanek, ki bo potekal v sredo, dne 6. 9. 2023, ob 16.30, v večnamenskem prostoru vrtca.

Seznanili Vas bomo z vsemi informacijami, ki so potrebne za življenje in delo v našem vrtcu. Skupnemu roditeljskemu sestanku bodo sledili roditeljski sestanki po posameznih oddelkih vrtca.

Dnevni red:

  • Varnost v cestnem prometu – varnost v okolici vrtca in šole (Policija Podlehnik);
  • Predstavitev osnovnih informacij, novosti, sprememb in posebnosti v šolskem letu 2023/2024;
  • Osnovna predstavitev Letnega delovnega načrta 2023/2024;
  • Vprašanja in pobude.

Po skupnih informacijah se boste udeležili še roditeljskih sestankov posameznih oddelkov.

Dostopnost