02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Joj, kako velika buča zrasla je na njivi.
Iz nje strašilo naredimo,
to bo zanimivo.
Usta, nos, oči velike
mora še imeti,
notri pa veliko svečo,
ki ponoči sveti.
Čarovniki iz skupine Mavrice

Simona in Polona

Dostopnost