02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Ker je mesec marec posvečen ustnemu zdravju (20.marec), so nam medicinske sestre, zdravstvenega doma Ptuj, predstavile projekt z naslovom “ZDRAVI ČISTI ZOBKI”.

Izvedle so predstavo “Lumpi in Capi odkrijeta sladka usta”, po predstavi pa so bili otroci najstarejše skupine vključeni v delavnico na temo zdrava prehrana in ustna higiena.

S pomočjo medicinske sestre so oblikovali prehransko piramido in razvrščali zdravo/nezdravo hrano na zdrav/nezdrav zob. Bilo je zanimivo in poučno.

Dostopnost