02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Poslovni čas in organizacija dela

Osnovne dnevne programe v enotah izvajamo v času od 6.00 do 16.30 ure. Odpiralni čas, čas dežurstev in urnike strokovnih delavcev oblikujemo na osnovi potreb staršev po varstvu otrok, izraženih na vpisnih listih, na osnovi spremljanja prihodov in odhodov otrok v...

Prehrana

Prehrana v vrtcu je uravnotežena. Je kalorično in biološko polnovredna, vsebuje optimalna razmerja vseh sestavin in skupin živil. Je primerne konsistence, kar omogoča optimalni razvoj zob in ustne votline. Obroki so enakomerno razporejeni v času bivanja otrok v vrtcu....

Zdravje

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM Zdravstveno higienski režim v vrtcu obsega spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in higienskih zahtev. Cilji zdravstveno higienskega režima: – zagotavljanje varne hrane – imamo uveden HACCP SISTEM, – skrb...
Dostopnost